Wat voor huisvesting biedt Westflex?

Westflex biedt verschillende vormen van huisvesting aan. Zo heeft Westflex woonhuizen, appartementen en een camping in beheer. Bij onze planningsafdeling wordt gekeken naar de afstand van jouw woonlocatie tot de werklocatie. Deze afstand wordt getracht zo klein mogelijk te houden. Tijdens je verblijf kan het zijn dat je moet verhuizen, dit gebeurt zodra je voor een ander bedrijf, op een andere locatie, gaat werken of omdat er andere redenen zijn voor de planning om dit te wijzigen. Uiteraard probeert Westflex het aantal verhuizingen tot een minimum te beperken.

Alle huisvesting van Westflex beschikt over het SNF (Stichting Normering Flexwonen) keurmerk. Deze stichting keurt ieder jaar of de woonlocaties van Westflex voldoen aan de door hen gestelde eisen.