Wat is WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies)?

WAS is de afkorting voor Wet Aanpak Schijnconstructies.

Iedereen die in Nederland werkt, heeft recht op tenminste het minimumloon. Dit houdt in dat werkgever niets mag inhouden of verrekenen op het minimumloon; dit mag wel op het gedeelte van het loon dat hoger is dan het wettelijk minimumloon of met de vakantiebijslag. Deze wet heeft wel een uitzondering gemaakt op het inhouden van huisvestingskosten, kosten van zorgverzekeringen en verkeersboetes.
Het verbod op inhoudingen geldt niet voor loonheffingen en pensioenpremies. Hiervoor is immers een wettelijke grondslag.

Het openstaande WAS bedrag dient tijdig te worden betaald. Het is mogelijk om het openstaande bedrag te pinnen bij Westflex op kantoor.

Voor vragen over WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) kun je terecht bij jouw Job Coach.