Wat gebeurt er als ik ziek ben?

Als je ziek bent, moet je je ziekte telefonisch melden. Dit moet uiterlijk ’s ochtends vóór 09:00 uur via jouw Job Coach.

Je ziekmelding zal aan de klant en de verzuimadministratie van Westflex worden doorgegeven.

Als je ziek bent, kun je niet werken. Je bent dus thuis. Je kunt in de periode dat je ziek bent gebeld worden en/of een huisbezoek krijgen. Zorg er dus voor dat je altijd bereikbaar bent!

De verzuim coördinator van Westflex  zal je tijdens je verzuimperiode begeleiden om samen te werken aan een spoedig herstel. Tevens zal er gekeken worden of je aangepast werk kan verrichten, afgestemd op je (tijdelijke) beperkingen.

Het kan zijn dat je al op een korte termijn bij de arboarts op het spreekuur uitgenodigd wordt. De arboarts zal beoordelen in hoeverre je je eigen werk danwel ander werk kan uitvoeren. Zijn advies is leidend; dit houdt in dat Westflex het advies altijd zal opvolgen.
Volgens de Wet Verbetering Poortwachter zal er gedurende je afwezigheid, wegens ziekte of gebrek, allerlei activiteiten worden ingepland om je zo goed mogelijk te begeleiden bij je herstel en re-integratie.