Hoe zit het met reserveringen?

Wij reserveren voor verschillende zaken geld voor je. Te denken valt aan vakantiegeld, vakantiedagen en bovenwettelijk verlof. Deze reserveringen zijn zichtbaar op jouw loonstrook. Vakantiegeld wordt wekelijks bij het loon opgeteld en direct uitbetaald.
Vakantiedagen neem je op wanneer je een dag vrij wilt van je werk. Deze reservering zorgt ervoor dat je die dag gewoon doorbetaald krijgt.

Op het moment dat je uit dienst treedt bij Westflex, worden binnen 6 weken na het uit dienst treden jouw overgebleven reserveringen uitbetaald. Bovenwettelijk verlof wordt wekelijks uitbetaald.