Katka Janikova

Recruitment & mājokli

Magda Hartman

Administrators

Ellen van Steen

Administrators

Antonina Kalakucka

Maksājumu administrācija un ieturējumi

Jolija Reinikyte-Bulligan

Stundu reģistrācija

Mike Lensveld

Stundu reģistrācija

Demet Gulbahar

ZZP ievadīšana

Kinga Dekker

Veselības apdrošināšana

Jacob Mijalski

Automašīnas un transports

Pedros Osman

Plānošanu

Marek Bienkowski

Mājokli

Signija Gurceva

Plānošanu

Gabriela Szczepanik

Plānošanu