FAQ

 

Inschrijven

Je kunt je via ons online inschrijfformulier direct inschrijven. Je bent ook van harte welkom in een van onze kantoren, daar helpen medewerkers van Westflex je bij het inschrijven.

De adressen van onze kantoren vind je op onze contactpagina.

Als je je wilt inschrijven bij Westflex dien je in het bezit te zijn van een geldig Europees ID-bewijs/paspoort.

Op het moment dat wij je een contract aanbieden willen wij daarnaast kopieën maken van:

  • Uitdraai inschrijving RNI (BSN)
  • Bankpas
  • Zorgverzekeringspas

 

Zorg ervoor dat Westflex altijd beschikt over jouw actuele contactgegevens. Daarnaast is het prettig om ook te weten wat jouw werkervaring/achtergrond is, zodat Westflex concreet op zoek kan naar een passende baan voor jou.

Zolang Westflex geen contact met je opneemt, kun je er vanuit gaan dat er (nog) geen geschikte baan voor jou is gevonden. Uiteraard mag je altijd contact met ons opnemen om te vragen naar de status.

 

Load More

Vervoer

Westflex bemiddelt, indien je dat wenst, altijd in het vervoer vanuit jouw woonlocatie in het buitenland, naar Nederland. De vestigingen van Westflex in Polen, Roemenië en Letland hebben allemaal een overeenkomst met busvervoermaatschappijen. Tijdens je bezoek of telefonisch contact met een van onze kantoren vertellen onze medewerkers jou graag meer over de mogelijkheden en afspraken.

De contactgegevens van onze kantoren vind je op onze contactpagina.

Indien je als uitzendkracht gebruikt maakt van een woonlocatie van Westflex wordt er ook voor jouw vervoer gezorgd. Westflex beschikt over meerdere personenauto’s / bussen. Deze mag je kosteloos gebruiken voor woon-werkverkeer als je werkzaam bent voor Westflex.

Indien je in bezit bent van een privéauto, dan wordt er door ons bekeken of je in aanmerking komt voor reiskostenvergoeding(en).

 

Load More

Huisvesting

Westflex biedt verschillende vormen van huisvesting aan. Zo heeft Westflex woonhuizen, appartementen en een camping in beheer. Bij onze planningsafdeling wordt gekeken naar de afstand van jouw woonlocatie tot de werklocatie. Deze afstand wordt getracht zo klein mogelijk te houden. Tijdens je verblijf kan het zijn dat je moet verhuizen, dit gebeurt zodra je voor een ander bedrijf, op een andere locatie, gaat werken of omdat er andere redenen zijn voor de planning om dit te wijzigen. Uiteraard probeert Westflex het aantal verhuizingen tot een minimum te beperken.

Alle huisvesting van Westflex beschikt over het SNF (Stichting Normering Flexwonen) keurmerk. Deze stichting keurt ieder jaar of de woonlocaties van Westflex voldoen aan de door hen gestelde eisen.

Het aantal mensen per woonlocatie loopt sterk uiteen. Zo zijn er woonlocaties waar plaats is voor soms wel meer dan honderd personen of meer, zoals onze camping. In appartementen en woonhuizen is het aantal bewoners veel lager. In de meeste kamers worden twee personen gehuisvest, sommige kamers bieden echter plaats voor meer personen, ook dat verschilt per locatie. Westflex gaat daarbij uit van de eisen die de SNF (Stichting Normering Flexwonen) stelt.

De kosten voor huisvesting bij Westflex zijn in 2020: € 100,- per week.

Daar heb jijzelf een keuze in. Allereerst kun je ervoor kiezen om je kamer tijdens je afwezigheid door te blijven huren. In dat geval houdt Westflex jouw woonlocatie voor je bezet en kun je met zekerheid na je vakantie/afwezigheid terugkeren naar dezelfde woonlocatie, in dezelfde kamer en in hetzelfde bed.
Je kunt persoonlijke spullen dan ook in jouw kamer laten staan tijdens je afwezigheid.
De huisvestingskosten bij Westflex zijn in 2020: € 100,- per week.

Een tweede mogelijkheid is om jouw woonlocatie niet door te huren tijdens je afwezigheid. De kans dat je na je vakantie/afwezigheid dan in een andere woonlocatie, kamer en/of bed wordt gehuisvest is dan groot.

 

Load More

Werk

Wij bieden verschillende soorten werk. Westflex biedt een breed scala aan banen aan. Veel van deze banen zijn in de tuinbouw, productie, logistiek en techniek. Voor een actueel aanbod van werk kun je het beste contact opnemen met het voor jou dichtstbijzijnde kantoor.

Voor meer informatie over het werk dat jij gaat doen, kun je het beste contact opnemen met jouw Job Coaches van Westflex. Zij beschikken over actuele informatie van iedere klant van Westflex. Je kunt ook kijken op onze website, Facebookpagina en ons YouTube kanaal. Daar vind je foto’s en video’s van verschillende soorten werkzaamheden. Op deze manier krijg je een goed beeld van het werk dat jij straks gaat uitvoeren.

Sfeerimpressie op onze website

Facebook

Youtube

Load More

Contract

Westflex werkt met het systeem zoals opgesteld door branchevereniging ABU.

Informatie over jouw soort contract vind je in de personeelsgids van Westflex. Hier vind je tevens meer informatie over de inhoud van de verschillende contracten en hoelang ieder contract maximaal kan duren.

Neem voor meer informatie contact op met jouw Job Coach.

 

Als je jouw contract wilt opzeggen en dus wilt stoppen met werken voor Westflex informeer je je Job Coach hier schriftelijk over. Neem contact op met jouw Job Coach.

Load More

Salaris

Westflex betaalt iedere donderdag het salaris van de voorgaande week uit. Dat betekent dat als je in week 1 start met werken, je het salaris van week 1 uitbetaald krijgt in week 2.

In nagenoeg alle gevallen, heb je het salaris uiterlijk op vrijdag op je rekening.

Jouw loonstroken en jaaropgave vind je in Plan4flex app.
De loonstroken worden iedere donderdag klaargezet, mits je deze week gewerkt hebt voor Westflex. Als je dus niet hebt gewerkt, krijg je geen salaris en ook geen loonstrook.

De jaaropgave ontvang je één keer per jaar, namelijk medio maart. De jaaropgave geeft een samenvatting van je werk in het afgelopen/verstreken jaar.

Wij reserveren voor verschillende zaken geld voor je. Te denken valt aan vakantiegeld, vakantiedagen en bovenwettelijk verlof. Deze reserveringen zijn zichtbaar op jouw loonstrook. Vakantiegeld wordt wekelijks bij het loon opgeteld en direct uitbetaald.
Vakantiedagen neem je op wanneer je een dag vrij wilt van je werk. Deze reservering zorgt ervoor dat je die dag gewoon doorbetaald krijgt.

Op het moment dat je uit dienst treedt bij Westflex, worden binnen 6 weken na het uit dienst treden jouw overgebleven reserveringen uitbetaald. Bovenwettelijk verlof wordt wekelijks uitbetaald.

Als je twijfelt over jouw loonstrook, bijvoorbeeld of het aan jou betaalde salaris klopt, kun je contact opnemen met jouw Westflex Job Coach. Dit is jouw contactpersoon. Hij of zij zal regelmatig aanwezig zijn op jouw werklocatie, maar is natuurlijk ook telefonisch en per e-mail bereikbaar. Geeft concreet aan wat er volgens jou niet klopt (bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren). Vervolgens wordt er voor je gecontroleerd of je gelijk hebt en krijg je hier terugkoppeling over. Indien je inderdaad gelijk hebt, dan zal er een correctie worden gemaakt bij de eerstvolgende verloning.

Load More

Vakantie

Ja, dat mag! Je dient je vakantie aanvraag in bij jouw Job Coach.

Er zijn wettelijke voorwaarden en per situatie moet worden bekeken wat er wel en wat er niet is toegestaan. De werkgever overlegt met de arboarts of er mogelijkheden zijn. Daar krijg je bericht van. Vertrek je zonder toestemming of zonder overleg? Dan heeft dit gevolgen voor jouw arbeidsovereenkomst.

Als je op vakantie wilt, moet je een vakantieaanvraag indienen. Deze aanvraag moet je uiterlijk twee weken voor aanvang van jouw vakantie indienen.
Het aanvraagformulier voor vakanties kun je hier downloaden of opvragen bij jouw Job Coach.
Het ingevulde formulier geef je aan jouw Job Coach of verstuur je per mail naar jouw Job Coach. Hij/zij neemt jouw aanvraag in overweging en kijkt of dit mogelijk is met jouw werkzaamheden. De Job Coach zal je tijdig informeren over een goedkeuring of afwijzing van de aanvraag.

Als je terugkomt van vakantie moet je dit minimaal twee dagen vooraf doorgeven aan Job Coach.

Vakantiegeld wordt wekelijks opgeteld bij het loon en direct uitbetaald. Dit gebeurt iedere donderdag.

Vakantiedagen neem je op wanneer je vrij wilt van je werk. Deze reservering zorgt ervoor dat je die dag/dagen gewoon doorbetaald krijgt.

Op het moment dat je uit dienst treedt bij Westflex worden 6 weken na jouw laatste salarisbetaling de (eventuele) resterende reserveringen uitbetaald.

Load More

Ziekte

Mocht je ziek zijn, dan meld jij je uiterlijk voor 09:00 uur ’s ochtends ziek via jouw Job Coach.

Let op: Je bent pas ziek gemeld als je jouw Job Coach telefonisch gesproken hebt en hij/zij heeft jou ook daadwerkelijk ziek gemeld.

Als je ziek bent, moet je je ziekte telefonisch melden. Dit moet uiterlijk ’s ochtends vóór 09:00 uur via jouw Job Coach.

Je ziekmelding zal aan de klant en de verzuimadministratie van Westflex worden doorgegeven.

Als je ziek bent, kun je niet werken. Je bent dus thuis. Je kunt in de periode dat je ziek bent gebeld worden en/of een huisbezoek krijgen. Zorg er dus voor dat je altijd bereikbaar bent!

De verzuim coördinator van Westflex  zal je tijdens je verzuimperiode begeleiden om samen te werken aan een spoedig herstel. Tevens zal er gekeken worden of je aangepast werk kan verrichten, afgestemd op je (tijdelijke) beperkingen.

Het kan zijn dat je al op een korte termijn bij de arboarts op het spreekuur uitgenodigd wordt. De arboarts zal beoordelen in hoeverre je je eigen werk danwel ander werk kan uitvoeren. Zijn advies is leidend; dit houdt in dat Westflex het advies altijd zal opvolgen.
Volgens de Wet Verbetering Poortwachter zal er gedurende je afwezigheid, wegens ziekte of gebrek, allerlei activiteiten worden ingepland om je zo goed mogelijk te begeleiden bij je herstel en re-integratie.

Ja, dat mag! Je dient je vakantie aanvraag in bij jouw Job Coach.

Er zijn wettelijke voorwaarden en per situatie moet worden bekeken wat er wel en wat er niet is toegestaan. De werkgever overlegt met de arboarts of er mogelijkheden zijn. Daar krijg je bericht van. Vertrek je zonder toestemming of zonder overleg? Dan heeft dit gevolgen voor jouw arbeidsovereenkomst.

Wanneer je beter bent, meld je dit bij de ziekencoördinator of bij jouw Job Coach.

Ja, de zorgverzekering van HollandZorg is via Westflex beschikbaar.
De kosten hiervoor zijn in 2020: €24,82 per week. Dit bedrag wordt automatisch ingehouden van je loon.

Let op: Een Nederlandse zorgverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland werkt. Het is niet mogelijk om je zorgverzekering tijdelijk stop te zetten tijdens je vakantie wanneer je een contract bij Westflex hebt.

Voor vragen over zorgverzekeringen kun je terecht bij jouw Job Coach.

Load More

Loonstrook / betaling

WAS is de afkorting voor Wet Aanpak Schijnconstructies.

Iedereen die in Nederland werkt, heeft recht op tenminste het minimumloon. Dit houdt in dat werkgever niets mag inhouden of verrekenen op het minimumloon; dit mag wel op het gedeelte van het loon dat hoger is dan het wettelijk minimumloon of met de vakantiebijslag. Deze wet heeft wel een uitzondering gemaakt op het inhouden van huisvestingskosten, kosten van zorgverzekeringen en verkeersboetes.
Het verbod op inhoudingen geldt niet voor loonheffingen en pensioenpremies. Hiervoor is immers een wettelijke grondslag.

Het openstaande WAS bedrag dient tijdig te worden betaald. Het is mogelijk om het openstaande bedrag te pinnen bij Westflex op kantoor.

Voor vragen over WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) kun je terecht bij jouw Job Coach.

ET-kosten is de afkorting voor extraterritoriale kosten.

Dit is een fiscale regeling die het mogelijk maakt om werknemers die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland werken, een belastingvrije vergoeding te geven.

Een uitzendkracht ziet dan af van een stukje belast loon en krijgt in ruil daarvoor een belastingvrije vergoeding.

Het volgende belaste loon kan uitgeruild worden:

  • Bovenwettelijke vakantiedagen (het maximum uitruilloon van de bovenwettelijke vakantiedagen is 81%)
  • Toeslagen voor onregelmatige werktijden en overuren (het maximum uitruilloon voor toeslag en overuren is 100%)
  • Loon boven het wettelijk minimumloon (het maximum uitruilloon voor loon boven wettelijk minimumloon is 81%)

De volgende ET-kosten komen in aanmerking voor uitruil:

  • Dubbele huisvestingskosten
  • Vervoer van en naar Nederland
  • Extra kosten voor levensonderhoud

Voor vragen over ET-kosten kun je terecht bij jouw Job Coach.

Loonheffing wordt berekend over je gewerkte uren. In de witte weekloontabel van de belastingdienst kan je precies vinden wat er betaald moet worden bij welk bruto weekloon.

Bijzonder tarief wordt berekend op het moment dat er een “bijzondere” beloning plaatsvindt. Dit is een bonus/prestatiebeloning en afrekening van de reserveringen.

Voor vragen over loonheffing en bijzonder tarief kun je terecht bij jouw Job Coach.

Uitbetaling van het vakantiegeld gebeurt wekelijks op donderdag met de uitbetaling van het weekloon.

Uitbetaling vakantiedagen vindt plaats in de eerste week van jouw verlof.

Volledige uitbetaling van alle reserveringen vindt plaats op het moment dat je 6 weken niet hebt gewerkt of 6 weken na de beëindiging van je contract bij Westflex.

Voor vragen over reserveringen kun je terecht bij jouw Job Coach.

Load More

Planning

Jouw dagelijkse planning kun je vinden in de Plan4Flex app. Dit is een planningsprogramma dat Westflex gebruikt voor het plannen van werk, vervoer en huisvesting.
Zorg er dus voor dat deze app geïnstalleerd is op je telefoon en/of tablet als je begint met werken bij Westflex.

Voor vragen over de app kun je terecht bij jouw Job Coach.

Je download de applicatie via onderstaande links:

Android / Google Play

Apple / App Store

Voor vragen over de Plan4Flexx app kun je terecht bij jouw Job Coach.

Vlak voor of na jouw eerste werkdag worden de inloggegevens van de Plan4Flex app per e-mail naar jou toegestuurd. Zorg er dus voor dat je het juiste e-mailadres doorgeeft aan jouw Job Coach. Bewaar de inloggegevens zorgvuldig!

In de Plan4Flex app kun je kiezen voor ‘wachtwoord vergeten’, zodra je hierop klikt, krijg je op het e-mailadres dat bij Westflex bekend is, een nieuw wachtwoord toegestuurd.

Lukt het niet? Neem dan contact op met jouw Job Coach.

Load More